ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall, sedan en tiondel av densamma årligen lagts till kapitalet för fondens fortsatta tillväxt, årligen utdelas såsom premium eller stipendium till en eller flera kvinnliga eller manliga jordbruksstuderande vid i första hand Svalövs Gymnasium och i andra hand vid övriga utbildningsinstitutioner med jordbruksinriktning. För att kunna komma i åtnjutande av premium eller stipendium, stadgas dock det bestämda villkoret, att vederbörande skall hava sin hemvist i eller härstamma från någon av nedanstående socknar, som tillhört Säbyholms Sockerbruks betodlingsdistrikt, nämnligen: Asmundtorp, Barsebäck, Ekeby, Fjärestad, Glumslöv, Halmstad, Hofterup, Härslöv, Kvistofta, Landskrona, Löddeköpinge, Ottarp, Raus, Sankt Ibb, Saxtorp, Säby, Tofta, Vadensjö och Örja. Förvaltningsnämnden bestämmer huru stort belopp av den årliga avkastningen som skall utdelas såsom premier ävensom huru stort belopp som skall utdelas såsom stipendier. Kan premium eller stipendium något år ej utdelas lägges fondavkastningen till kapitalet till dettas förkovran. Skulle eventuellt Svalövs Lantbruksskola upphöra skall fondkapitalet förvaltas av den institution som ersätter Svalövs Lantbruksskola och premium och stipendium utdelas på enahanda villkor och stadganden av denna institution.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Säbyholms Betodlarförenings stiftelse
Organisationsnummer:844000-1355
Adress:
  • Ragnar Andersson
  • Nybodal 455
  • 253 41 Vallåkra
Telefonnummer:042-990 37
E-post:nybodal@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS