ÄNDAMÅL

Att lämna bidrag till sophiasystrar och studenter vid Sophiahemmet Högskolas sjuksköterskeutbildning som är i behov av ekonomiskt stöd eller efter sjukdom är i behov av rehabilitering eller viss tids vila. Hela den årliga direktavkastningen av stiftelsens kapital får användas för fullföljd av ändamålet dock efter avdrag för sedvanliga förvaltningskostnader och den avsättning, som enligt allmänna erkända ekonomiska bedömningsgrunder, behövs för att säkra stiftelsekapitalets reala värde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samstiftelsen för rehabilitering
Organisationsnummer:802424-5659
Adress:
  • Sophiahemmet, ideell förening
  • Box 5605
  • 114 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4062000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS