ÄNDAMÅL

4. Disponibel avkastning skall, efter beslut, användasa) för beredande av ersättning för vård å allmän sal,b) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av jukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga orsakad av sjukdomen, fritt sin ekonomiska ställning försämrad,c) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta,d) till bestridande av kostnader får ortopediska hjälpmedel,e) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av dock ej tandproteser och vanliga glasögon, till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta,g) till resekostnader för patients permissioner samth) som bidrag till resekostnader och uppehälle på sjukhusorten för anhörig som besöker vid sjukhuset intagen patient.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samfond för patienter vårdade vid NUS
Organisationsnummer:894001-9766
Adress:
  • Västerbottens läns landsting
  • Landstingshuset, Köksvägen 11
  • 901 89 Umeå
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:206 211 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS