ÄNDAMÅL

1. Till Akademiträdgårdsmästaren vid förefallande behov för underhåll och vård av Botaniska trädgårdens Salicetum; 2. till eventuella Salixstudier och resor i samma syfte eller ökande av herbariets samling av dessa växter, för så vitt och i den månsom sistnämnda räntemedel ytterligare medgiver. 3. Om i en framtid genom kapitalets tillväxt eller ändrade förhållanden ej hela det nämnda räntebeloppet blir behövligt för i punkterna 1 och 2 härovan angivna ändamålen, må det Akademiska Konsistoriet efter hörande eller på förslag av Professorerna i botanik äga rätt att besluta om överskottets användande för andra botaniska ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:S J Enanders stiftelse
Organisationsnummer:817604-0825
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS