ÄNDAMÅL

Ett eller flera stipendier till ograduerade forskare vid historiska inst. Vid bedömningen bör särskild vikt fästas vid ådagalagd forskarskicklighet och vid valet av stipendiat i första hand komma ifråga forskare i äldre historia, perioden avgränsad så att främre tidsgränsen sättes vid 1700-talets mitt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:S A Nilssons stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-8415
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS