ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till allmänna ändamål att utan begränsning till vissa personer, viss familj eller krets av personer: främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag till undervisning, vetenskaplig forskning eller utbildning samt att bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Ändamålet skall främst uppfyllas genom att från stiftelsens tillgångar utdela bidrag, anslag och stipendier till enskilda personer, organisationer eller företag som verkar inom berörda områden och som kan antas bedriva som verksamhet med entreprenörsanda och kreativitet, särskilt inom det sociala området. Stiftelsen kan även på annat sätt uppfylla ovan angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rylanderska Stiftelsen
Organisationsnummer:802425-1335
Adress:
  • Rylander Executive AB
  • Nybrokajen 7 6tr
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-5507836
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS