ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Karlshamns och Ronnebys kommuner i Blekinge län, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma (nedan kallat ”Sparbanksaktiebolag”) verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte får tillgodoses bl.a. genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer. Vid sidan av syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Karlshamns och Ronnebys kommuner i Blekinge län, får stiftelsen även främja näringsiv, forskning, utbildning, idrott, landsbygdsutveckling eller kultur inom det angivna geografiska verksamhetsområdet. Detta syfte får tillgodoses genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer. Vid varje tillfälle som stiftelsen genom bidrag eller på annat sätt främjar ändamål enligt ovan skall det externt framhållas att grunden för bidraget utgörs av medel från Sparbanken Eken AB. Avkastningen på stiftelsens kapital i sin helhet samt hälften av det vid stiftelsens bildande tillförda kapitaltillskottet får användas för främjandet av ändamålen. Stiftelsens kapital, utöver aktierna i Sparbanken Eken AB, får således aldrig understiga etthundrasextusen kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Åryds Sparbanksstiftelse
Organisationsnummer:802426-0732
Adress:
  • Sparbanken Eken
  • Märserum
  • 37496 Trensum
Telefonnummer:0454-60250
E-post:0457.81231@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS