ÄNDAMÅL

Varje år skall hälften av avkastningen tillföras kapitalet och hälften gå till ett ändamål som avser skydd och främjande av naturvård, djur- och växtliv, inom Varbergs stads område.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ruth och Carl Eliassons naturskyddsstiftelse
Organisationsnummer:849600-5326
Adress:
  • Varbergs kommun
  • 432 80 Varberg
Telefonnummer:0340-88000
E-post:ks@varberg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:124 549 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS