ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att en fjärdedel av all kvarlåtenskap skall tillfalla Svenska Kyrkans Mission i Uppsala och med tre fjärdedelar Gustaf Adolfs Kyrkliga Ungdomsförbund i Helsingborg i deras verksamhet för barns och ungdoms vård och fostran.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ruth Carlssons stiftelse
Organisationsnummer:843002-6040
Adress:
  • Helsingborgs Pastorat
  • Gustav Adolfs kyrkliga ungdomsförbund Box 1453
  • 251 14 Helsingborg
Telefonnummer:042-37 28 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security