ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja sådan verksamhet som medverkar till a) vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta genom att ge understöd, stöd till forskning om sådana förhållanden samt uppmuntran och bidrag till gode män, b) barn- och ungdoms fostran och utbildning inom musiken

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rune Ljungdahls stiftelse
Organisationsnummer:817605-2598
Adress:
  • Box 144
  • 296 22 ÅHUS
Telefonnummer:0733-649263
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS