ÄNDAMÅL

Att ställa lämpliga bostäder och lokaler till förfogande för läkepedagogiska och socialterapeutiska vård- och terapiformer, företrädesvis inom Rudolf Steinerstiftelsen för främjandet av läkepadagogiska terapi- och familjevårdformer.Stiftelsen har också till ändamål att stödja utbildning och rådgivning av i terapi och vård engagerade personer.Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för ändamål, som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidaresynpunkt sett. Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål , sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilken omfattar bl a forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisning och utbildning samt konstnärlig verksamhet.Ekonomiskt stöd som här avses, får lämnas endast om styrelsen bedömer att förverkligandet av stiftlsens ändamål inte åsidosätts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rudolf Steinerstiftelsens Bostadsstiftelse
Organisationsnummer:815601-0798
Adress:
  • RK Lauréns AB
  • Box 104
  • 153 22 JÄRNA
Telefonnummer:08-55481140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS