ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att väcka intresse för läkepedagogiska terapi och familjevårdsformer, att ställa till förfogande eller anskaffa, för intresserade, som enligt stiftelsens styrelses uppfattning kan anses vara kompetenta, lämpliga lägenheteroch hus för familjelivet med i § 1 nämnda kategorier av människor, samt tillgodose motsvarande behov för läkepedagogiska terapiformer, att sörja för utbildning och rådgivning för i terapi och familjevård engagerade personer, att fungera som huvudman för ovannämnda verksamheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rudolf Steinerstiftelsen för främjandet av läkepedagogiska terapi- och familjevårdsformer
Organisationsnummer:815600-5509
Adress:
  • RK Lauréns AB
  • Box 13
  • 153 07 Hölö
Telefonnummer:08-55481140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS