ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i första hand vårda hembygdsmuséet och samlingarna från gården Kieryd i Vireda socken samt att visa museet för allmänheten. I andra hand får stiftelsens disponibla tillgångar användas för vetenskaplig forskning om Viredas och kringliggande bygds kulturhistoria samt för vården av hembygden, kulturminnen och naturen i bygden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rudolf och Anna Bomans stiftelse
Organisationsnummer:826001-1674
Adress:
  • Jönköpings läns museum
  • Box 2133
  • 550 02 Jönköping
Telefonnummer:036-30 18 23
E-post:irene.lindstrom@jkpglm.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 353 216 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS