ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av årliga räntan utdela bidrag åt fiskare, som under fiskets utövare fått sina redskap skadade eller som förlorat dem. Om årsavkastningen ej åtgår för sagda ändamål, må återstoden efter stiftelsens prövning användas till fiskets främjande på annat sätt, såsom bidrag till byggande av isbodar, försök med nya fiskemetoder, fiskodling, med mera, dock helst icke till sådana ändamål, för vilka statsbidrag eller annat offentligt anslag kan erhållas. Därest årliga avkastningen icke anses böra utdelas, ska överskottet läggas till kapitalet för dess förkovran.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rudolf Isakssons stiftelse för fiskets främjande i Norrbottens län
Organisationsnummer:897000-1379
Adress:
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • 971 86 LULEÅ
Telefonnummer:0920-96000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 109 677 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS