ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall främja Häveröbygdens utveckling genom att bidra till – att skapa nya arbetstillfällen i Häveröbygden samt – att öka trivsel och trygghet i Häveröbygden Stiftelsen skall skapa nya arbetstillgällen i Häveröbygden genom att förvärva, äga och avyttra aktier eller därmed jämförliga andelar i utvecklingsbara företag i Häveröbygden. Lämpliga förvärv är till exempel företag som bedriver skol- och vårdverksamhet samt företag som äger byggnader eller lokaler som inrymmer denna verksamhet eller andra företag som bidrar till sysselsättningen. Aktier eller andelar skall ägas av stiftelsen endast temporärt i avvaktan på en stabil och långsiktig förvärvare. Stiftelsens förvärv av företag skall ske med omsorg och försiktighet. Stiftelsen skall bidra till ökad trivsel och trygghet i Häveröbygden genom att ge stöd till projekt eller verksamheter som syftar till att ge utrymme åt de ungas röster. Detta kan ske genom att lämna bidrag till ungdomsorganisationer som arbetar med ungas delaktighet och som låter unga själva skapa aktiviteter, mötesplatser och sammanhang, med vuxna som coacher och stöd. Viktiga områden att arbeta med är till exempel utbildning, arbetsmarknad, hälsa, integration, mångfald, delaktighet och inflytande i samhället för att motverka problem med exempelvis utanförskap, kriminalitet, arbetslöshet och segregation. Såväl stiftelsens kapital som avkastningen av detta får användas för att uppfylla ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Roslagens Sparbanks stiftelse för utveckling av Häveröbygden
Organisationsnummer:802480-2889
Adress:
  • Box 236
  • 761 23 Norrtälje
Telefonnummer:0176-770 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS