ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är, förutom att omhänderhava och förvalta ovan angivna aktier i Aktiebolaget Carl Gehrmans Musikförlag och de ytterligare aktier i bolaget eller andra tillgångar, som kunna komma att överlämnas till stiftelsen, att utan begränsning till stiftarens familj använda avkastningen av stiftelsens tillgångar till 1) stipendier åt svenska tonsättare, understöd åt unga svenska tonsättare för deras utbildning, bidrag till svenska tonsättares eller svenska utövande musikers eller sångares studie- och liknande resor i utlandet. 2) understöd i enstaka fall åt person, sysselsatt med betydelsefullare musikvetenskapligt eller musikpedagogiskt arbete. 3) bidrag till utgivning eller spridning av kulturellt värdefullt musikalisktverk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rosenborg Gehrmans Stiftelse – för svensk musik
Organisationsnummer:802002-8471
Adress:
  • Gehrmans Musikförlag AB
  • Box 42026
  • 12612 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6100600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS