ÄNDAMÅL

Den årliga räntan skall för hvarje år utgå till resestipendium åt en eller flera elerver, maximalt tio, som genomgått utbildning vid avdelningen för Kemisk Tekonologi eller motsvarande avdelning vid Högskolan. Ifrågavarande stipendium torde icke behöfva till vederbörande stipendiat utgå samma år, som eleven från Högskolan utexaminerats, utan snarare efter några års praktiserande. Professorn i Kemisk teknologi eller motsvarande professor vid nämnda högskola eger rätt att bestämma, till hvem och på hvad sätt detta stipendium skall utbetalas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Romans Stiftelse
Organisationsnummer:802405-5595
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS