ÄNDAMÅL

Utdelningsmedlen får av styrelsen användas såsom bidrag till kostnaderna för Bräcke Diakonigårds vid Bräcke Västergård eller annorstädes bedrivna verksamhet för vård av behövande ålderstigna eller sjuka och må bidrag i synnerhet användas för att möjliggöra reduktion av eller befrielse från inackorderingsavgift för de personer, som beredes bostad i diakonigårdens tillämnade hem för gamla.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rolf Fredrik Vilhelm Sörmans donation till Bräcke Diakonigård
Organisationsnummer:855104-1414
Adress:
  • Stiftelsen Bräcke Diakoni
  • Box 21062
  • 418 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-502500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 018 283 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS