ÄNDAMÅL

Ändamål ska vara att främja forskning inom teoretisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Ändamålet bör främjas genom att det inrättas en eller flera gästprofessur/er under namnet ”Roland Gustafssons gästprofessur”. Stiftelsen kan också bekosta doktorander, post docs eller motsvarande som visat stor talang och stor vetenskaplig potential. ”Roland Gustafssons gästprofessur” bör om möjligt tillsättas med en yngre person som är välmeriterad och etablerad inom teoretisk fysik. Om det finns två gästprofessurer bör samma person inte kunna inneha först den ena och sedan den andra gästprofessuren. Styrelsen avgör, efter samråd med KTH, dels för hur lång tid respektive gästprofessur ska innehas dels närmare utformning av övriga anställningar. Styrelsen har att beakta vid varje tid gällande arbetsrättslig lagstigning och högskolelagen. [..] Avkastningen på stiftelsens tillgångar ska i första hand användas till ändamålet men om särskilda behov finns kan även dess tillgångar användas till främjande av ändamålet. Det bundna kapitalet får dock inte användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Roland Gustafsson Stiftelse för teoretisk fysik
Organisationsnummer:802478-8963
Adress:
  • Ekonomiavdelningen KTH
  • Brinellvägen 8
  • 100 44 Stockholm
Telefonnummer:08-790 70 66
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS