ÄNDAMÅL

Utdelning ska ske årligen och får högst uppgå till fondens årliga avkastning med tillägg av 2% av fondens kapital och skall användas till stipendier åt personer som är bosatta i Lekås socken. Den som söker skall genomgå någon form av utbildning eller vuxenstudier efter nuvarande grundskolans nio år. Det ska kunna kontrolleras att utgivna stipendier använts för rätt ändamål. Stipendiaten skall avlämna en redogörelse över hur medlen använts. Hela avkastningen behöver inte utdelas varje år. Storleken av stipendierna skall i varje särskilt fall bestämmas av styrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Robert Johanssons Stiftelse
Organisationsnummer:802477-4211
Adress:
  • Lekåsa Östergården 806
  • 465 95 Nossebro
Telefonnummer:0512-41090
E-post:jorgen.dimenas@hb.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 153 990 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS