ÄNDAMÅL

Denna stiftelse har till ändamål att förvärva, äga och förvalta fastighet i Örnsköldsviks kommun, som kan befinnas lämplig, för det teater- och konserthus, som kommer att uppföras därå, ävensom annan egendom, som stiftelsen kan erhålla, samt att genom av musikaliska akademien godkänt organ driva orkesterverksamhet i den mån medel för sådant ändamål finnas tillgängliga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Örnsköldsviks teater- och konserthusstiftelse
Organisationsnummer:802426-3942
Adress:
  • Gustaf Lefvert
  • Haspelgatan 36
  • 891 60 Örnsköldsvik
Telefonnummer:070-2494922
E-post:glefvert@hotmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 410 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS