ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att efter ansökan eller undantagsvis på styrelsens initiativ utdela bidrag till enskilda i och för utförande av preciserade forskningsuppgifter inom följande områden:a/ svensk och allnordisk press- och tidningshistoria eller annan pressforskning med historisk perspektivb/ svensk, nordisk eller alllmäneuropeisk reklamhistoria och därmed sammanhängande kommunikationsforskningc/ den grafiska teknikens och bokhantverkets historia, i första hand i Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning
Organisationsnummer:822001-3778
Adress:
  • Ridderstad
  • Knut Pernosväg 12
  • 131 50 Saltsjö-Duvnäs
Telefonnummer:070-656 36 15
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:171 179 654 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS