ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen får, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, efter beslut av rektorsämbetet i samråd med ledningsgruppen användas för att dela ut ett, i undantagsfall två stipendier till begåvade, konstnärligt skapande elever som utexamineras från konstfackskolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rektor Åke Stavenows m fl rektorers stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802406-2013
Adress:
  • Konstfack
  • Box 3601
  • 126 27 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4504100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS