ÄNDAMÅL

Årliga räntan av denna fond skall, sedan en femtedel avsatts till fondens förökande, före jul i poster icke understigande tvåhundra (200:-) kronor utdelas till ålderstigna, medellösa och välkända kvinnor eller män tillhörande Eksjö stad och därstädes sedan minst tio år tillbaka mantalsskrivna, med företräde för dem vilka tidigare befunnit sig i lyckligare ekonomiska omständigheter. Den, som en gång erhållit dylikt understöd, därest icke särskilda omständigheter till annat föranleda, få till sindöd åtnjuta detsamma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Regementsläkaren P I D:son Aschans och Emma Sofia Schmiterlöws donationsstiftelse
Organisationsnummer:827001-0914
Adress:
  • Eksjö kommun
  • 575 80 EKSJÖ
Telefonnummer:0381-36000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:844 443 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS