ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen av fonderna användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemansamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte användes reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Realskolornas Stiftelse
Organisationsnummer:802008-5851
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS