ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att bidra till underhåll och förvaltning av: 1) Fastigheten Råbelöf 26:5 med den därå belägna kyrkobyggnaden, klockstapeln och begravningsplatsen. 2) I Råbelöfs huvudbyggnad befintliga släktporträtt och fornminnessamlingar bestående av sten-, brons- och järnföremål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Råbelöfs Kyrkostiftelse
Organisationsnummer:838201-3145
Adress:
  • Råbelöf
  • Råbelöfsallén 82-7
  • 291 94 Kristianstad
Telefonnummer:044-754 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS