ÄNDAMÅL

Främja vetenskaplig forskning på jordbrukets och skogsbrukets områden samt beträffande jordbrukets och skogsbrukets binäringar. Stiftelsens syfte avser icke undervisnings- eller kursverksamhet.Denna vetenskapliga verksamhet, som skall vara knuten till Tagel med underlydande egendomar, skall huvudsakligen omfatta:A försöksverksamhet på jordbrukets och skogsbrukets områdenB fortlöpande, relativt ingående ekonomiska redogörelser för egendomens drift samtC forskning, författarskap och vetenskapliga överläggningar av enskilda forskare eller mindre forskargrupper i Tagels corps de logis, där de skola beredas möjlighet att ägna sig åt denna sin verksamhet samt finna ändamålsenligt inredda gästrum och god mathållning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen
Organisationsnummer:829500-3126
Adress:
  • Jan-Åke Lundén
  • Idrottsvägen 1
  • 35251 Växjö
Telefonnummer:0470-819 64
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS