ÄNDAMÅL

Främja vetenskaplig forskning på jordbrukets och skogsbrukets områden samt beträffande jordbrukets och skogsbrukets binäringar. Stiftelsens syfte avser icke undervisnings- eller kursverksamhet. Denna vetenskapliga verksamhet, som skall vara knuten till Tagel med underlydande egendomar, skall huvudsakligen omfatta: A försöksverksamhet på jordbrukets och skogsbrukets områden B fortlöpande, relativt ingående ekonomiska redogörelser för egendomens drift samt C forskning, författarskap och vetenskapliga överläggningar av enskilda forskare eller mindre forskargrupper i Tagels corps de logis, där de skola beredas möjlighet att ägna sig åt denna sin verksamhet samt finna ändamålsenligt inredda gästrum och god mathållning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen
Organisationsnummer:829500-3126
Adress:
  • Göran Örlander
  • Svensbygd 1
  • 576 94 Stockaryd
Telefonnummer:070-5909483
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:36 611 451 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS