ÄNDAMÅL

Till begåvad, behövande studerande inom teol., jur., med., hum., samhällsvetensk. och mat.-naturvetensk. fakultet. Sökande skall ha uppnått eller under den termin, då stip. tillsätts uppnå 20 års ålder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:R Thalins stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-7193
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS