ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja forskarutbildning i ämnena berggrundsgeologi, jordartsgeologi, klimatologi, marin geologi, morfologi och oceanografi som avses att bedrivas vid Geovetarcentrum, Göteborgs universitet. Stiftelsen verkar för sittändamål genom att ge anslag till lovande doktorander i geovetenskap vid Geovetarcentrum, Göteborgs universitet, som därigenom skall ges ökad möjlighet att bedriva delar av sina studier vid främmande universitet och även möjlighet att bedriva delar av sina studier vid främmande universitet och även möjlighet att genomföra fältarbete utanför Norden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Professor Sven Lindqvists forskningsstiftelse för doktorandstudier vid Geovetarcentrum, Göteborgs universitet
Organisationsnummer:855101-8990
Adress:
  • Göteborgs universitet
  • Rektorsämbetet, Box 100
  • 405 30 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7860000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 419 857 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS