ÄNDAMÅL

1. Sedan av den årliga avkastningen 1/4 blivit avsatt till fondens kapital för att i sammanhang med detta förräntas må återstoden tagas i anspråk till stipendier. 2. Stipendiernas antal skall till en början vara två. Då fondens behållning tillväxt med 40.000 kronor skall stipendiernas antal ökas med ett, och skall så förfaras varje gång fonden ökats med 40.000 kronor. 3. Stipendium, som vid något tillfälle ej utdelats, skall läggas till fondens behållning, och må ej sedan åter utdelas. 4. Stipendium får endast utdelas till manliga studerande som är svenska medborgare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Professor Adolf Kjellbergs Stiftelse (14)
Organisationsnummer:802404-0365
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7286400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:495 295 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS