ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål dels att med stipendier stödja välförtjänta studerande vid Sophiahemmets sjuksköterskeskola som i utbildningssyfte ämnar genomföra utrikes studieresa eller utländsk praktik; stipendier kan även lämnas sådana studerande till stöd för vetenskaplig forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet, dels att med bidrag till skolan medverka till att åtgärder genomförs som innebär att den höga kvaliteten på undervisningen kan vidmakthållas och vidareutvecklas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Prinsessan Christinas stiftelse för studerande vid Sophiahemmets sjuksköterskeskola
Organisationsnummer:802018-3201
Adress:
  • Sophiahemmet, ideell förening
  • Box 5605
  • 114 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4062081
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS