ÄNDAMÅL

Fonden skall användas till välgörande ändamål, för utdelning endera till välartade barn inom församlingen för fortsatta studier efter avslutad folkskola, eller för studentexamen eller för genomgående av särskild utbildning för visst yrke, med iakttagande av att barn eller person,som en gång erhållit utbildningsbidrag enligt ovan äger företrädesrätt erhålla nytt stipendium påföljande år, till utbildningen prövas böra vara avslutad, allt under villkor att personen ifråga visar flit och mycket gott uppförande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Pontus Nohres Stiftelse
Organisationsnummer:879000-4991
Adress:
  • Norberg-Karbennings församling
  • Box 39
  • 738 21 Norberg
Telefonnummer:0226-29800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS