ÄNDAMÅL

Ändamålet är: i. att direkt- och/eller indirekt genom Plan International INC., Rhode Island, USA (eller annan organisation som övertar denna organisations verksamhet) så länge nämnda ideella organisation fortsätter att driva eller av Stiftelsen kan antas driva sin verksamhet i enlighet med denna Stiftelses ändamål – erbjuda socialt stöd och finansiell och materiell hjälp till barn och deras behövande medellösa familjer i länder som ej har möjlighet att erbjuda sådant stöd och hjälp på egen hand; ii. att öka meningsfull kommunikation mellan faddrar och/eller andra bidragsgivare och fadderbarn, deras familjer och samhällen; iii. att öka allmänhetens förståelse för nödvändigheten av detta arbete; iv. att möjliggöra transferering av pengar som samlats in eller på annat sätt erhållits för detta ändamål till mottagarna; v. att vara en organisation av enbart humanitär karaktär för uppnående av de här beskrivna målen, vilken inte har någon koppling eller anknytning till politiska, religiösa eller andra intressen; vi. att insamla och mottaga bidrag i form av penninggåvor och att erhålla testamentariska gåvor, anslag och andra former av penningbidrag, i form av gåvoutfästelser, allmänna anslag, provisioner, livräntor, livförsäkringar eller andra medel och att använda och distribuera sådana bidrag i enlighet med villkoren i dessa stadgar; vii. att administrera och övervaka distributionen och fördelningen av de av Stiftelsen erhållna medlen; viii. alla andra syften, åtgärder och gärningar vilka kan eller skulle kunna främja Stiftelsens ändamål som det kommer till uttryck i dessa stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:PLAN International Sverige Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802404-9150
Adress:
  • Hammarby Allé, Box 92150
  • 12063 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-58775500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS