ÄNDAMÅL

Stiftelsen drivs för följande allmännyttiga ändamål:Utveckling, utbildning och omsorg om barn och ungdomar med tal-/språkstörning i Täby (norrort) som diagnosticerats hos legitimerad logoped.Vetenskaplig forskning relaterad till utveckling, utbildning och omsorg om barn och ungdomar med tal-/språkstörning i Täby (norrort).Syftet är inte att idka näringsverksamhet men att främja samarbetet mellan logoped, föräldrar, förskola, skola för barn med tal-/språkstörning och läs-och skrivsvårigheter.Medel kan ges till exempel för anskaffning av material ( spel, bildmaterial, övningsmaterial ) samt för kurser enskilt eller i grupp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Pita-pitastiftelsen för barn och ungdomar med språklig sårbarhet
Organisationsnummer:802481-4603
Adress:
  • Camilla Simons
  • Glimmervägen 3A
  • 187 34  Täby
Telefonnummer:070-4888343
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS