ÄNDAMÅL

Stiftelsens åndamål skall i första hand vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning på universitetsnivå, samt främja vård och utbildning av barn och ungdomar. Dessutom får stiftelsen i mindre omfattning även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra allmännyttiga ändamål. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen kan avse såväl planering som genomförande och rapportering av planlagda forsknings- och utvecklingsprojekt, vilka faller inom ramen för vad som stadgas i paragraf 2. Utdelning av anslag sker en gång per år, om styrelsen ej bestämmer annat. Mottagaren av anslaget skall efter genomfört projekt skicka in en rapport till stiftelsens styrelse. Vidare kan stiftelsen lämna bidrag för internationella projekt inom ramen för ändamålet i § 2.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Pia Ståhls Stiftelse
Organisationsnummer:802425-9429
Adress:
  • Adelgatan 15
  • 223 50 Lund
Telefonnummer:0705-19 11 05
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS