ÄNDAMÅL

Att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta samt att främja vetenskaplig undervisning eller forskning främst inom det medicinska området. Det är vår önskan att inom ramen av nyss angivet ändamål i förekommande fall viss företrädesrätt beviljas till personer, som är eller varit anställda såsom tjänstemän, arbetsledare eller arbetare i AB Bröderna Hedlund eller i Hedlunds Industribyggnad eller i vår privata tjänst eller dem närstående personer. Vidare är det ett önskemål från vår sida att i första hand genom understöd ur stiftelsen sådana ändamål tillgodoses, vilka icke kunna påräkna bidrag från stat eller kommun.

Ansökan görs digitalt via hemsidan under ansökningsperioden

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse
Organisationsnummer:802007-7296
Adress:
  • Caenegie Investment Bank
  • 103 38 Stockholm
Telefonnummer:08-588 692 23
Ansökningstid:1 november — 31 januari
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS