ÄNDAMÅL

Såsom en hyllningsgärd till Drottning Astrids minne skall stiftelsen huvudsakligen stödja och utveckla förbindelserna mellan Sverige och Belgien. Den skall sålunda främja vetenskaplig forskning genom att bl. a. lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, med företräde åt antingen svenskar vid belgiska skolor och lärosäten eller belgare vid svenska skolor och lärosäten. Stiftelsen må även lämna ekonomiskt stöd åt hjälpbehövande belgare i Sverige eller bosatta i Belgien, i sistnämnda fall förutsatt att de är födda i Sverige eller eljest har en väsentlig anknytning till Sverige. Detsamma gäller svenskar i de omvända fallen. För främjande av stiftelsens ändamål må av dess tillgångar utdelas understöd, stipendier eller andraanslag. Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnts förverkliga stiftelsens ändamål, t.ex. genom penningpriser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse
Organisationsnummer:802011-2507
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS