ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning främst inom arkitektur och de bildande konsterna, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning samt att främja barns vård och uppfostran. Medel må överlämnas till stiftelsen på villkor att de skall tillföras en särskild fond att förvaltas och redovisas avskild från stiftelsens övriga förmögenhet. Sådana fondmedel får tagas i anspråk endast för ändamål som särskilt föreskrivits och som faller inom ramen för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Peter och Birgitta Celsings Stiftelse
Organisationsnummer:802011-5781
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS