ÄNDAMÅL

Avkastningen skall en gång om året utdelas med lika stora belopp till minst fem behövande män, vilka varit anställda vid Kungl. Svenska Flottan i militär anställning, ävensom behövande änkor eller barn till sådana män med företräde för äldre personer. Av sådana behövande personer skola i Karlskrona mantalsskrivna hava företräde till understöds erhållande. Företräde till understöd skall jämväl givas åt personer som äro avkomlingar efter Kgl. flaggstyrmannen,sedermera överlotsen av första graden Johan Albert Lundgren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Peter Johan Rosenbergs Stiftelse
Organisationsnummer:835001-1154
Adress:
  • Kungl. Karlskrona Am.församling
  • Vallgatan 11
  • 371 30 KARLSKRONA
Telefonnummer:0455-103 56
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:468 995 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS