ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, på Bibelns och den evangelisk-lutherska bekännelsens (Konkordiebokens) grund, främja rekrytering och utbildning av Guds ords förkunnare. Detta kan ske genom drivande av ett för alla ungdomar öppet kristet gymnasium och enteologisk institution på akademisk nivå. Verksamheten som bedrivs för att uppnå ändamålet skall bygga på Bibelns Kristusvittnesbörd och på den Bibelsyn som Kristus och apostlarna ger uttryck åt, nämligen: att Gud på ett särskilt sätt och en gång för alla har talat genom Bibelns profetiska och apostoliska skrifter. Bibeln, den Heliga Skrift, är Guds eget ord, inspirerat av den Helige Ande; att Bibeln och Kristus hör ihop: Kristi person och verk är Bibelns centrum. Det är Bibelns Kristussom kyrkan älskar och tillber; att Bibelns ord är Ande och liv. Dess budskap skall förkunnas för att vi genom det ska komma till tro på Jesus Kristus och så få eget liv; att Bibeln är sann i allt den uttalar sig om. Bibelns eget sanningsanspråk är inte begränsat till blott vissa av dess utsagor; att Bibeln på ett klart sätt framställer allt vi behöver veta för vår frälsning. Bibeln ensam skall vara regel och norm för kyrkans lära. Vidare skall stiftelsen i sitt arbete bygga på den övertygelsen att den evangelisk-lutherska bekännelsen (Konkordieboken) är ett förpliktande uttryck för den rätta förståelsen och tolkningen av Bibeln.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse
Organisationsnummer:857200-3666
Adress:
  • Vallgatan 11
  • 411 16 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7741737
E-post:eva.odengard@lme.nu
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:92 012 591 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS