ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med till dess disposition ställda medel vid sjukdom, olycksfall eller eljest bereda understöd åt Grycksbo Pappersbruk Aktiebolags befattningshavare och deras familjer, att lämna bidrag till befattningshavarnas fortsatta yrkesutbildning, att lämna bidrag till studieresor, att stödja befattningshavarna i deras strävan att på bästa sätt utnyttja semesterledighet och annan fritid ävensom tillgodose andra sociala intressen, som äro med de nu nämnda likartade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Personalstiftelsen Disponent William Nissers fond
Organisationsnummer:883202-3686
Adress:
  • Arctic Paper Grycksbo AB
  • Box 1
  • 790 20 GRYCKSBO
Telefonnummer:010-451 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS