ÄNDAMÅL

Att främja utvecklingsarbete avseende tekniska hjälpmedel åt handikappade, samt att stödja intresset för arbete med introduktion av avancerade konstruktioner och att intressera enskilda till att ägna tid, intresse och ansvar för denna verksamhet. Ändamålet skall fullföljas genom bidrag åt Stiftelsen Teknisk Hjälp åt handikappade. I den mån den stiftelsen förklarar sig för något tillfälle vilja avstå från bidrag eller del därav får bidraget eller del därav lämnas till annan eller eljest användasinom ramen för det i första stycket angivna ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Permobilstiftelsen
Organisationsnummer:802011-6979
Adress:
  • Nybrogatan 59
  • 114 40 Stockholm
Telefonnummer:08-6669551
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS