ÄNDAMÅL

Stödja kulturella arrangemang och utbildningsarrangemang för teknolog- och naturvetarstudenter i Uppsala. Stiftelsen skall per år använda mellan 15000 och 30000 kr för att stödja kultur- och utbildningsarrangemang. Om prisbasbeloppet går upp, skall gränserna sättas till 1/3 resp. 2/3 av föregående års prisbasbelopp. Dessa gränser ska tolkas flexibelt enligt den anda om femårsperioder som stadgas i verksamhetskravet i skattereglerna för allmännyttiga stiftelser. Om fullföljdskravet i nämnda skatteregler kräver att mer medel används, så skall detta högre belopp användas. Arrangemangen kan t.ex. vara musik-, teater eller litteraturevenemang, men även matkultur eller umgängeskultur, speciellt med internationell prägel, för att fördjupa kontakten mellan svenska och utländska studenter. Ett syfte med stöd från denna stiftelse är att ge möjlighet att anordna kultur- arrangemang med hög kvalitet. Stöd för arrangemang kan utgå till en förening vars verksamhet är anknuten till kår- eller sektionsverksamhet vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet eller en student vid nämnda fakultet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Per Wahlunds stiftelse
Organisationsnummer:802480-1436
Adress:
  • Polacksbacken hus 73
  • 752 37 Uppsala
Telefonnummer:018-572 522
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS