ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall främja vård och uppfostran av; Martin Wåhlins avkomma samt avkomman till dessa, genom att stödja deras personliga utveckling samt utbildning. Detta ska ske genom att stipendier utdelas till nämnda destinatärer, vilka söker förkovra sig genom utbildning av skilda slag. Detta så att varje enskild person uppmärksammas utifrån tron på personens egen förmåga, kraft och vilja att utvecklas. Stiftelsens ändamål är att stödja: a) grund-och vidareutbildning samt forskning vid svenska och utländska lärosäten, b) annan utbildning samt forskning som bedrivs enskilt eller i näringsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Per Stjernströms stiftelse för musik och kultur i Jämtland
Organisationsnummer:802423-3895
Adress:
  • Martin Wåhlin
  • Sockerkokaregatan 12, lgh 1601
  • 222 36 Lund
Telefonnummer:0709-11 12 87
E-post:martin.wahlin@cmt.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 700 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS