ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vård och uppfostran av barn, utöva hjälpverksamhet bland behövande, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, i första hand av ungdoms- och idrottslärare, samt att främjavetenskaplig forskning, främst inom områdena teknik och medicin. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att utdela stipendier eller andra anslag till enskilda personer och/eller forskargrupper, institutioner, föreningar eller andra juridiska personer som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnts förverkliga stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Per Skårmans Stiftelse
Organisationsnummer:802410-1514
Adress:
  • Box 10068
  • 100 55 Stockholm
Telefonnummer:0709-252575
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS