ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning vid Lunds Universitet inom det humanistiska området. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att företrädesvis lämna bidrag till bokproduktion inom humaniora men även bidrag för översättning till engelska av böcker inom romantiken. Stiftelsen kan även lämna bidrag till stipendier för utomeuropeiska mastersstudenter inom humaniora för täckande av studieavgiften. Slutligen kan stiftelsen lämna bidrag för pris för bästa uppsats inom de romanska språken. Priset kan avse såväl språkvetenskaplig som litteraturvetenskaplig uppsats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Per Anders och Maibrit Westrins stiftelse
Organisationsnummer:802477-4625
Adress:
  • Handelsbanken Kapitalförvaltning
  • Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7011000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS