ÄNDAMÅL

Att genom gåvor och stipendier stödja mindre jordbruk inom förutvarande Nederluleå socken. Bidragen skall utgå till jordbruk som ej erhåller bidrag från staten, således ej s.k. ”KR-jordbrukare”. Bidragen är avsedda för inköp av maskiner, redskap ochtill förbättning av djurstammen samt även till underhåll och byggnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Paul Sandbergs Stiftelse
Organisationsnummer:897001-4000
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS