ÄNDAMÅL

Ändamålet med stiftelsen är att genom gåvor – stipendier – stödja mindre och medelstora jordbruk i Norrbotten med företräde för jordbruk inom förutvarande Nederluleå socken. Bidragen är avsedda för inköp av maskiner, redskap ochtill förbättning av djurstammen samt även till underhåll och byggnader. Under en tidsperiod av minst sju och högst 25 år räknat från och med verksamhetsåret 2003 skall kapital och avkastning utbetalas till ovan angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Paul Sandbergs Stiftelse
Organisationsnummer:897001-4000
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS