ÄNDAMÅL

Stiftelsens behållna avkastning skall intill tidpunkt, varom nedan sägs, lika fördelas mellan Paul Aug. Richters sex systerbarn. Dessa sex personer äga sålunda under sin återstående livstid åtnjuta var sin sjättedel av den behållna avkastningen. Avlider något systerbarn skall deras andel fördelas enligt bestämmelser i testamentet. Från och med den 1 januari år 2031 eller, om dessförinnan samtliga systerbarnen och deras avkomlingar resp. make eller maka avlidit, från tiden för den siste avkomsttagarens död, skall stiftelsens behållna avkastning under de närmast följande kalenderåren tillföras en särskild fond, vars tillgångar med upplupen avkastning därefter användas till skapande av en mindre sjukvårdsinrättning för behövande obotligt sjuka, vilka ej längre kunna beredas vårdplatser på de allmänna sjukhusen. Företrädesrätt till vård vid inrättningen skall tillkomma nuvarande Mölnlycke Väveri Aktiebolags arbetare och deras familjer. Sedan sjukvårdsinrättningen tagits i bruk, skall avkastningen av stiftelsens tillgångar användas för inrättningens drift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Paul Richters stiftelse
Organisationsnummer:857201-4069
Adress:
  • Nordea Investment Management AB
  • Nordea Stiftelsetjänst H103
  • 105 71 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS