ÄNDAMÅL

Denna stiftelse, som tillkommit genom testamentariskt förordnande, har till huvudsakligt ändamål att främja ungdomens tekniska utbildning. Företrädesvis bör stiftelsens avkastning tilldelas sådana vid Asea Brown Boveri AB eller dess svenska dotterbolag anställda personer, som önskar fortsätta sin utbildning vid teknisk högskola. Samma person skall kunna erhålla stipendium flera år i rad. Därest någon lämplig, begåvad sökande ej finnes, skall avkastningen läggas till kapitalet. Så bör även ske om ökning av kapitalet anses nödvändig. Vid beslut om anslag av stiftelsens medel skall styrelsen taga skälig hänsyn till i vad mån vederbörande destinatär inom den svenska Asea Brown Boveri-koncernen må vara berättigad till medel ur andra stiftelser eller andra anslag för samma ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Paul och Margareta Friebels Stiftelse
Organisationsnummer:878000-1320
Adress:
  • PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB (1710)
  • Box 5147
  • 40223 Göteborg
Telefonnummer:317783040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS