ÄNDAMÅL

Att säkra en långsiktig, trygg finansiering av förlagets verksamhet, där utgivning – i tryckt form och/eller på annat sätt – av filosofiska och psykologiska verk är en central uppgift. En levande förlagsverksamhet med en mångfasetterad utgivning är en förutsättning för att till svenska, och i mån av resurser efterhand även till andra språk, kunna översätta, låta trycka och utan avbrott hålla i lager samt på olika sätt främja spridningen av Paul Bruntons och andra filosofers, exempelvis Anthony Damianis verk. Att sådana filosofers tankar och idéer alltid finns lätt tillgängliga för människor, kan i hög grad främja deras personliga och andliga utveckling, och därigenom bidra till en positiv samhällsutveckling på filosofisk grund.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Paul Brunton stiftelsen
Organisationsnummer:802402-4351
Adress:
  • Larsons Förlag
  • Box 6074
  • 121 06 JOHANNESHOV
Telefonnummer:08-7328460
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:443 559 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS